Zwroty | szwedzki - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Hej mamma/pappa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hejsan John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Halloj John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Min kära,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Min älskling,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Min käre John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Tack för ditt brev.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Jag skriver för att berätta att ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Har ni några planer för ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Det glädjer mig att höra att ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Jag blev så ledsen att höra att ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
... hälsar.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Hälsa ... från mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Skriv tillbaka snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Skriv gärna tillbaka när ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Meddela mig då du vet något mer.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Sköt om dig.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Jag älskar dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Varma hälsningar,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Hjärtliga hälsningar,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Hjärtligaste hälsningar,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Jag önskar dig allt gott,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Många kramar,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Kramar,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Puss och kram,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny