Zwroty | portugalski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Vítor Silva
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista BA
45025-440
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Olá Vítor,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Oi Vítor,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Vítor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Meu querido,
Minha querida,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Meu amado,
Minha amada,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Obrigado por sua carta.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Escrevo-lhe para dizer que ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Você já fez planos para ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Sou muito grato a você por me avisar / oferecer / escrever...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
Lamento informá-lo que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Fiquei tão triste ao saber que ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
...manda lembranças.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Diga olá para ... por mim.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Espero ter notícias suas em breve.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Escreva novamente em breve.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Escreva de volta quando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Cuide-se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Eu te amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Abraços,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Tudo de bom,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Com todo meu amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny