Zwroty | polski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Drogi Janie,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Cześć Michale,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hej Janku,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Janku,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Dziękuję za Twój list.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
Pozdrowienia od...
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Odpisz szybko.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Kocham Cię.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Ściskam,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Buziaki,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny