Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
佐藤君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
太郎くんへ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
太郎くんへ
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
お手紙ありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
長い間連絡してなくてごめんね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
・・・・をお知らせします。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
残念だけど・・・・をお知らせます。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
・・・・がよろしく言っていました。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
・・・・によろしく言っておいてね。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
お返事を待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
はやく返事を書いてね。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
・・・・の時は連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
なにか報告があったらまた教えてください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
またね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny