Zwroty | hiszpański - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Sra. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Querido Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Mamá / Papá:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Querido tío José:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hola Juan:
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Hola Juan:
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Juan:
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Querido:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mi amor:
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Amado Juan:
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Gracias por su / tu carta.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Fue un placer escuchar de ti / usted.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Escribo para decirle / decirte que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Me complace anunciar que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Estoy encantado(a) de escuchar que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
Siento informarte que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Lamenté mucho cuando escuché que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
X te envía muchos cariños.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Saluda a X de mi parte.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Espero saber de ti pronto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Escríbeme pronto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Escríbeme cuando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Escríbeme cuando tengas más información.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Cuídate / Cuídense
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Te amo,
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Cariños,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Mis mejores deseos,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Con todo mi amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Con amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny