Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Cher Benjamin,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Salut Sylvain,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Coucou Daniel,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Victor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Mon très cher Christophe,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Merci pour votre lettre.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Dis bonjour à... de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny