Zwroty | fiński - Korespondencja osobista | List

List - Adres

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy

List - Wstęp

Dear John,
Hyvä John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dear Mum / Dad,
Hei äiti / isä
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dear Uncle Jerome,
Hei setä Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hello John,
Hei John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey John,
Heippa John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
My Dear,
Rakkaani,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
My Dearest,
Rakkaani,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dearest John,
Rakas John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Thank you for your letter.
Kiitos kirjeestäsi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
It was good to hear from you again.
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
I am very sorry I haven't written for so long.
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
It's such a long time since we had any contact.
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

List - Rozwinięcie

I am writing to tell you that…
Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Have you made any plans for…?
Onko sinulla suunnitelmia...
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
I am delighted to announce that…
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
I was delighted to hear that…
Ilahduin kuullessani, että...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
I am sorry to inform you that…
On ikävää kertoa, että...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
I was so sorry to hear that…
Olin pahoillani kuullessani, että...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał

List - Zakończenie

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
…sends his / her love.
... lähettää terveisiä.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Say hello to…for me.
Sano ... terveisiä minulta.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
I look forward to hearing from you soon.
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Write back soon.
Kirjoita taas pian.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Do write back when…
Kirjoita takaisin heti, kun...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Send me news, when you know anything more.
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Take care.
Pärjäilkää.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
I love you.
Rakastan sinua.
Używane, gdy piszemy do partnera
Best wishes,
Terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
With best wishes,
Parhain terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Kindest regards,
Parhain terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All the best,
Kaikkea hyvää,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
All my love,
Rakkaudella,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Lots of love,
Rakkain terveisin,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Much love,
Rakkaudella,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny