Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny