Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
정아에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
어머니께/ 아버지께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
작은 삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
안녕 수지야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
수지야!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
수지!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
나의 사랑 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
사랑하는 부인,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
..관련 계획이 있으십니까?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
... 듣게 되어 기뻐
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
...도 안부를 물어보십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
곧 답장 받길 기대할게.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
곧 답장 써주십시오.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
...면 답장을 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
사랑해요.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
좋은 하루 보내세요.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
사랑하는 마음 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
사랑하는 마음과 함께.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
사랑하며, ... 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny