Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
太郎君へ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
太郎君、
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
メールをくれてありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
メールをもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
喜んで・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
・・・・を喜んで報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
残念だけど・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
お返事を楽しみに待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
返信を待っています。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
・・・・の時はまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
何かあったらまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
よろしく
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny