Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
Cher Albert,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Cher Oncle Maurice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Salut André,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Coucou Sébastien,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
Louis,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Mon cher Thomas,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
Merci pour votre courriel.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Dis bonjour à...de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny