Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny