Zwroty | duński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
Tak for din E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
har du lavet nogle planer den... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
Jeg var henrykt over at høre at...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Skriv tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
De venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
Kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny