Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny