Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Caro Luca,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Ciao Matteo,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Ciao Matty!
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Luca,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Tesoro,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Amore,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amore mio,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Grazie per la tua e-mail.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...ti manda i suoi saluti.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salutami...
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Scrivimi presto.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi presto.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Stammi bene.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ti amo.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
I migliori auguri
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Con i migliori auguri
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cari saluti
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tante belle cose
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Un abbraccio,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con tanto amore
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Tanti cari saluti
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny