Zwroty | tajski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Gửi Vi,
ถึง จอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Gửi bố / mẹ,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cháu chào chú Triều,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Lam thân mến,
สวัสดี จอห์น
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Thương thân mến,
ว่าไง จอห์น
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Tùng à,
จอห์น
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Gửi bạn,
ถึงสุดที่รัก
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Anh / Em thân yêu,
ถึง สุดที่รัก
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Trúc thân yêu,
ถึงจอห์นที่รัก
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Bạn có rảnh vào...?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mình rất vui khi được biết...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mình rất tiếc phải báo rằng...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mình rất tiếc khi hay tin...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... gửi lời chào cho bạn.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Cho mình gửi lời chào tới...
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Hãy hồi âm cho mình khi...
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
ขอให้โชคดีนะ
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Em yêu anh / Anh yêu em.
ฉันรักคุณ
Używane, gdy piszemy do partnera
Thân ái,
ขอให้โชคดีนะ
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Thân,
ขอให้คุณโชคดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân thương,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân mến,
ด้วยความหวังดี
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân mến,
ด้วยความรัก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân thương,
ด้วยความรัก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Thân thương,
ด้วยความรัก
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny