Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Gửi Vi,
정아에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Gửi bố / mẹ,
어머니께/ 아버지께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cháu chào chú Triều,
작은 삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Lam thân mến,
안녕 수지야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Thương thân mến,
수지야!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Tùng à,
수지!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Gửi bạn,
나의 사랑 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... ,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Trúc thân yêu,
사랑하는 부인,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Bạn có rảnh vào...?
..관련 계획이 있으십니까?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mình rất vui khi được biết...
... 듣게 되어 기뻐
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mình rất tiếc khi hay tin...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물어보십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Cho mình gửi lời chào tới...
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대할게.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
곧 답장 써주십시오.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Hãy hồi âm cho mình khi...
...면 답장을 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑해요.
Używane, gdy piszemy do partnera
Thân ái,
좋은 하루 보내세요.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Thân,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân thương,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân mến,
사랑하는 마음 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân mến,
사랑하는 마음과 함께.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Thân thương,
사랑하며, ... 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny