Zwroty | hindi - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Tùng à,
रीमा,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Używane, gdy piszemy do partnera
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Thân,
शुभकामनाएं,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny