Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Kedves John!
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Kedves Anya / Apa!
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Kedves Jerome bácsi!
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Szia John!
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Szia John!
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John!
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Kedvesem / Drágám!
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Drágám / Édesem / Kedvesem!
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Drága John!
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Köszönöm az e-mailedet.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Jó volt újra hallani felőled.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Olyan régóta nem beszéltünk.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Azért írok, hogy elmondjam...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Van már programod...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Örömmel hallottam, hogy ...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Sajnálattal hallottam, hogy...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... üdvözletét küldi.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Add át üdvözletemet ....
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Várom válaszodat.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj vissza hamar.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Írj, ha ...
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Írj, amint többet tudsz.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Vigyázz magadra.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretlek.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Legjobbakat!
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Kívánom a legjobbakat!
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Üdvözlettel,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Legjobbakat!
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Szeretettel,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Sok puszi, / Szeretettel,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny