Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Salut Andrei!
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Îţi mulţumesc pentru e-mail-ul pe care mi l-ai trimis.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că mi-ai scris/m-ai invitat/ mi-ai trimis ... .
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Aş aprecia foarte mult cacă ai arunca o privire pe noul meu site ... .
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Te rog să mă adaugi pe ... messenger. ID-ul meu este ... .
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Trimite-mi un răspuns când... .
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Aveţi grijă de voi!
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te iubesc!
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Toate cele bune,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cu drag,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Cu mult drag,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny