Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Дорогой Иван,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Дорогая мама/папа
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Привет, Иван,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Здорово, Иван,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Иван,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Любимый (ая),
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Дорогой мой...
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Милый Иван,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Спасибо за E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...тоже шлет приветы.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Береги себя.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С уважением..
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я вас люблю,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Люблю,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny