Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Дорогой Иван,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Дорогая мама/папа
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Дорогой дядя Петя,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Привет, Иван,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Здорово, Иван,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Иван,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Любимый (ая),
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Дорогой мой...
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Милый Иван,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Спасибо за E-mail.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Извини, что так долго не писал(а)
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Мы так давно не общались
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
С удовольствием сообщаю, что...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Я был рад услышать, что...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
К сожалению, должен вам сообщить, что...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Я так сожалею о...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...тоже шлет приветы.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Передай ... привет от меня.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Надеюсь на скорый ответ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Ответь как можно скорее
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Напиши, если/когда...
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Береги себя.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я тебя люблю.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
С наилучшими пожеланиями
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
С наилучшими пожеланиями,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С уважением..
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Всего наилучшего,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С любовью,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я вас люблю,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Люблю,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny