Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Дорогой Иван,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Дорогая мама/папа
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Дорогой дядя Петя,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Привет, Иван,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Здорово, Иван,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Иван,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Любимый (ая),
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Дорогой мой...
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Милый Иван,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Спасибо за E-mail.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Извини, что так долго не писал(а)
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Мы так давно не общались
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
С удовольствием сообщаю, что...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Я был рад услышать, что...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
К сожалению, должен вам сообщить, что...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Я так сожалею о...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...тоже шлет приветы.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Передай ... привет от меня.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Надеюсь на скорый ответ.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Ответь как можно скорее
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Напиши, если/когда...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Береги себя.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я тебя люблю.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
С наилучшими пожеланиями
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
С наилучшими пожеланиями,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С уважением..
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Всего наилучшего,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
С любовью,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Я вас люблю,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Люблю,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny