Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Lieber Johannes,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deine Email.
Grazie per la tua e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Scrivimi presto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Un abbraccio,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny