Zwroty | rosyjski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Lieber Johannes,
Дорогой Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Дорогая мама/папа
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Дорогой дядя Петя,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Привет, Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Здорово, Иван,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
Иван,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Любимый (ая),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Дорогой мой...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Милый Иван,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deine Email.
Спасибо за E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Извини, что так долго не писал(а)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Мы так давно не общались
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
С удовольствием сообщаю, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Я был рад услышать, что...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Я так сожалею о...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...тоже шлет приветы.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Передай ... привет от меня.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Надеюсь на скорый ответ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Ответь как можно скорее
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Напиши, если/когда...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Береги себя.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
Я тебя люблю.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
С наилучшими пожеланиями
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
С наилучшими пожеланиями,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
С уважением..
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Всего наилучшего,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
С любовью,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Я вас люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
Люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny