Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Lieber Johannes,
정아에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
어머니께/ 아버지께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
작은 삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
안녕 수지야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
수지야!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
수지!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
나의 사랑 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
내가 제일 사랑하는 ... ,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
사랑하는 부인,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deine Email.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
..관련 계획이 있으십니까?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
... 듣게 되어 기뻐
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...도 안부를 물어보십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
곧 답장 받길 기대할게.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
곧 답장 써주십시오.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
...면 답장을 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
사랑해요.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
좋은 하루 보내세요.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
사랑하는 마음 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
사랑하는 마음과 함께.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
사랑하며, ... 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny