Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Lieber Johannes,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deine Email.
Dankon pro via retpoŝto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny