Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Lieber Johannes,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deine Email.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny