Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Lieber Johannes,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Johannes,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Vielen Dank für Deine Email.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr geschrieben habe.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört haben.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung / das Senden von...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das Angebot / das Schreiben...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben / mich einzuladen / mir ... zu schicken.
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ich würde mich freuen, wenn Du Dir meine neue Website unter ... anschauen würdest.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bitte füge mich zum ...-Messenger hinzu. Mein Nutzername ist...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr ich sie vermisse.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ich liebe Dich.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Herzliche Grüße
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Alles Liebe
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny