Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Beste Jan
정아에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Beste mama / papa
어머니께/ 아버지께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Beste oom Jeroen
작은 삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Jan
안녕 수지야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hoi Jan
수지야!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Jan
수지!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Lieve ...
나의 사랑 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Liefste ...
내가 제일 사랑하는 ... ,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Lieve Jan
사랑하는 부인,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Heb je al plannen voor ...?
..관련 계획이 있으십니까?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ik was erg blij om te horen dat ...
... 듣게 되어 기뻐
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Helaas moet ik je melden dat ...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Het spijt me te moeten horen dat ...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... doet jou de groeten.
...도 안부를 물어보십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Doe ... de groeten namens mij.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ik hoop snel van jou te horen.
곧 답장 받길 기대할게.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug.
곧 답장 써주십시오.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schrijf me snel terug wanneer ...
...면 답장을 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Het ga je goed.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ik hou van je.
사랑해요.
Używane, gdy piszemy do partnera
Hartelijke groeten,
좋은 하루 보내세요.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Met hartelijke groeten,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Groeten,
사랑하는 마음 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
사랑하는 마음과 함께.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Liefs,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Liefs,
사랑하며, ... 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny