Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

정아에게
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
어머니께/ 아버지께
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
작은 삼촌께
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 수지야!
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지야!
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지!
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
나의 사랑 ... 에게
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... ,
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 부인,
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
..관련 계획이 있으십니까?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...를 알려주게 되어 기뻐!
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
... 듣게 되어 기뻐
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물어보십니다.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대할게.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
곧 답장 써주십시오.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
...면 답장을 주십시오.
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑해요.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
좋은 하루 보내세요.
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음 담아.
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음과 함께.
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하며, ... 보냅니다.
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny