Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

정아에게
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
어머니께/ 아버지께
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
작은 삼촌께
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 수지야!
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지야!
太郎君へ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지!
太郎君、
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
나의 사랑 ... 에게
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... ,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 부인,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
メールをくれてありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
メールをもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
喜んで・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
..관련 계획이 있으십니까?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...를 알려주게 되어 기뻐!
・・・・を喜んで報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
... 듣게 되어 기뻐
・・・・を聞いてうれしかったです。
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
残念だけど・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물어보십니다.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대할게.
お返事を楽しみに待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
곧 답장 써주십시오.
返信を待っています。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
...면 답장을 주십시오.
・・・・の時はまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
何かあったらまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑해요.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
좋은 하루 보내세요.
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
よろしく
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음 담아.
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음과 함께.
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하며, ... 보냅니다.
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny