Zwroty | duński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

정아에게
Kære John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
어머니께/ 아버지께
Kære Mor / Far,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
작은 삼촌께
Kære Onkel Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 수지야!
Hej John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지야!
Hej John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지!
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
나의 사랑 ... 에게
Kære,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... ,
Kæreste,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 부인,
Kæreste John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Tak for din E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Det var godt at høre fra dig igen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
..관련 계획이 있으십니까?
har du lavet nogle planer den... ?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...를 알려주게 되어 기뻐!
Jeg er henrykt over at meddele at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
... 듣게 되어 기뻐
Jeg var henrykt over at høre at...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Jeg var så ked af at høre at...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물어보십니다.
... siger hej.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Sig hej til... for mig.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대할게.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
곧 답장 써주십시오.
Skriv tilbage snart.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
...면 답장을 주십시오.
Skriv tilbage når...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
Have det godt.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑해요.
Jeg elsker dig.
Używane, gdy piszemy do partnera
좋은 하루 보내세요.
De bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Med de bedste ønsker,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
De venligste hilsner,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음 담아.
Alt det bedste,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음과 함께.
Kærligst,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
Masser af kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하며, ... 보냅니다.
Kærlighed,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny