Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

정아에게
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
어머니께/ 아버지께
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
작은 삼촌께
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 수지야!
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지야!
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지!
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
나의 사랑 ... 에게
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... ,
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 부인,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
..관련 계획이 있으십니까?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...를 알려주게 되어 기뻐!
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
... 듣게 되어 기뻐
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물어보십니다.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대할게.
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
곧 답장 써주십시오.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
...면 답장을 주십시오.
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑해요.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
좋은 하루 보내세요.
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음 담아.
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음과 함께.
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하며, ... 보냅니다.
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny