Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

정아에게
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
어머니께/ 아버지께
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
작은 삼촌께
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
안녕 수지야!
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지야!
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
수지!
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
나의 사랑 ... 에게
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
내가 제일 사랑하는 ... ,
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
사랑하는 부인,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
..관련 계획이 있으십니까?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
...를 알려주게 되어 기뻐!
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
... 듣게 되어 기뻐
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
...를 알려주게 되어 유감이야.
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...도 안부를 물어보십니다.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
곧 답장 받길 기대할게.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
곧 답장 써주십시오.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
...면 답장을 주십시오.
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
건강히 지내세요.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑해요.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
좋은 하루 보내세요.
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음 담아.
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑하는 마음과 함께.
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
사랑과 함께 보냅니다.
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
사랑하며, ... 보냅니다.
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny