Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

太郎君へ
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
お母さんへ/お父さんへ
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
太郎おじさんへ
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
太郎君へ
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
太郎君へ
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
太郎君、
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
太郎へ
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
太郎へ
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
太郎へ
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
メールをくれてありがとう。
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
メールをもらってうれしかったよ。
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
長い間連絡を取っていなかったよね。
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

喜んで・・・・を報告します。
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
・・・・に何か予定はありますか?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
・・・・を喜んで報告します。
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
・・・・を聞いてうれしかったです。
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
残念だけど・・・・を報告します。
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
・・・・を聞いて私も悲しいです。
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
・・・・がよろしく言っていたよ。
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
お返事を楽しみに待っています。
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
返信を待っています。
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
・・・・の時はまた連絡してください。
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
何かあったらまた連絡してください。
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
元気でね
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
好きだよ
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
じゃあね
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
じゃあね
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
よろしく
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
体に気をつけてね
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
元気でね
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny