Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

太郎君へ
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
お母さんへ/お父さんへ
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
太郎おじさんへ
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
太郎君へ
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
太郎君へ
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
太郎君、
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
太郎へ
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
太郎へ
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
太郎へ
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
メールをくれてありがとう。
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
メールをもらってうれしかったよ。
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
長い間連絡を取っていなかったよね。
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

喜んで・・・・を報告します。
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
・・・・に何か予定はありますか?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
・・・・を喜んで報告します。
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
・・・・を聞いてうれしかったです。
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
残念だけど・・・・を報告します。
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
・・・・を聞いて私も悲しいです。
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
・・・・がよろしく言っていたよ。
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
お返事を楽しみに待っています。
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
返信を待っています。
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
・・・・の時はまた連絡してください。
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
何かあったらまた連絡してください。
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
元気でね
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
好きだよ
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
じゃあね
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
じゃあね
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
よろしく
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
体に気をつけてね
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
元気でね
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
元気でね
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny