Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Querido Juan:
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Mamá / Papá:
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Querido tío José:
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hola Juan:
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hola Juan:
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Juan:
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Querido:
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mi amor:
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Amado Juan:
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Gracias por su / tu email.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Fue un placer escuchar de ti / usted.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Disculpa que no te haya escrito desde hace tanto...
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Ha pasado tanto tiempo desde nuestro último contacto.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Escribo para decirle / decirte que...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
¿Tienes / Tiene planes para... ?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Muchas gracias por enviar / invitar / adjuntar...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Estoy muy agradecido(a) por hacerme saber / ofrecerme / escribirme
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Fue un bello gesto de tu / su parte haberme escrito / invitado / enviado
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Me complace anunciar que...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Estoy encantado(a) de escuchar que...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Siento informarte que...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Lamenté mucho cuando escuché que..
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Me gustaría que pudieran echar un vistazo a mi nueva página web en...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Agrégame a... messenger. Mi nombre de usuario es...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Envía cariños a X... y diles cuánto los extraño.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
X te envía muchos cariños.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Saluda a X de mi parte.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Espero saber de ti pronto.
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme pronto.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Escríbeme cuando...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Escríbeme cuando tengas más información.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Cuídate / Cuídense
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Te amo,
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Cariños,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Cariños,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Cariños,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mis mejores deseos,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Con todo mi amor,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Con amor,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny