Zwroty | włoski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
Caro Luca,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Cari mamma e papà,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
Caro zio Flavio,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
Ciao Matteo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
Ciao Matty!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
Luca,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Tesoro,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Amore,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
Amore mio,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
Grazie per la tua e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Che bello sentirti!
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Hai già dei piani per...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Sono felice di annunciarti che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Sono davvero felice di sapere che...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Mi dispiace molto doverti dire che...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi dispiace sapere che...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Dai un'occhiata al mio nuovo sito... e dimmi cosa ne pensi.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Aggiungimi su... . Il mio contatto è...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...ti manda i suoi saluti.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
Salutami...
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Scrivimi presto.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Rispondimi presto.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Rispondimi non appena...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Stammi bene.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Ti amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
I migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Con i migliori auguri
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Tante belle cose
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Un abbraccio,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Con tanto amore
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Tanti cari saluti
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny