Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny