Zwroty | koreański - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
정아에게
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
어머니께/ 아버지께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
작은 삼촌께
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
안녕 수지야!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
수지야!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
수지!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
나의 사랑 ... 에게
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
내가 제일 사랑하는 ... ,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
사랑하는 부인,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
이메일을 보내주셔서 감사합니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
다시 소식을 듣게 되어 반갑습니다.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
너무 오랫동안 연락을 못해서 미안해.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
우리 연락을 안한지 너무 오래 됐다.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
전해줄 소식이 있어서 편지를 써.
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
..관련 계획이 있으십니까?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
...를 보내주셔서/ 초대해 주셔서/ 알려주셔서 감사합니다.
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
저에게 ...을 알려주셔서/ 제안해주셔서/ 글을 써주셔서 진심으로 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
이렇게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 정말 감사드립니다.
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
...를 알려주게 되어 기뻐!
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
... 듣게 되어 기뻐
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
...를 듣게 되어 나도 가슴이 아파.
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
..... 의 내 새 웹사이트를 한번 가봤으면 고맙겠어.
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
...여기서 나를 친구로 추가해줘요. 제 아이디는 ... 이에요.
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
...에게도 제 안부를 전해주시고, 제가 많이 그리워 한다고 전해주세요.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...도 안부를 물어보십니다.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
저를 대신해서 ...에게도 안부 전해주십시오.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
곧 답장 받길 기대할게.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
곧 답장 써주십시오.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
...면 답장을 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
더 알고 계신것이 있으면 답장 주십시오.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
건강히 지내세요.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
사랑해요.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
좋은 하루 보내세요.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
좋은 일들이 일어나길 바랍니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
내가 줄 수 있는 가장 큰 마음을 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
사랑하는 마음 담아.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
사랑하는 마음과 함께.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
사랑과 함께 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
사랑하며, ... 보냅니다.
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny