Zwroty | japoński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
お母さんへ/お父さんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
太郎おじさんへ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
太郎君へ
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
太郎君へ
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
太郎君、
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
太郎へ
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
太郎へ
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
メールをくれてありがとう。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
メールをもらってうれしかったよ。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
しばらく連絡をとってなくてごめんなさい。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
長い間連絡を取っていなかったよね。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
喜んで・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
・・・・に何か予定はありますか?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
送ってくれて/招待してくれて/・・・・を教えてくれてどうもありがとう。
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
教えてくれたことに/申し出てくれたことに/手紙をくれて本当にどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
手紙をくれて/誘ってくれて/・・・・を送ってくれてどうもありがとう。
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
・・・・を喜んで報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
・・・・を聞いてうれしかったです。
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
残念だけど・・・・を報告します。
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
・・・・で私の新しいウェブサイトを見てみてください。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
・・・・をメッセンジャーに追加してください。私のユーザーネームは・・・・です。
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
・・・・に私が会いたがっていることを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
・・・・がよろしく言っていたよ。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
・・・・に私がよろしく言っていたことを伝えておいてください。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
お返事を楽しみに待っています。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
返信を待っています。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
・・・・の時はまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
何かあったらまた連絡してください。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
元気でね
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
好きだよ
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
じゃあね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
よろしく
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
体に気をつけてね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
元気でね
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny