Zwroty | esperancki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
Estimata John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata Panjo/Paĉjo,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
Estimata Onklo Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
Saluton John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
Saluton John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Mia kara,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
Estimata John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
Dankon pro via retpoŝto.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Atentu.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
Mi amas vin.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Multe da amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Multa amo,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny