Zwroty | chiński - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
亲爱的约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
亲爱的Jerome叔叔,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
你好,约翰,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
嘿,约翰,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
约翰,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
我亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
我最亲爱的,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
最亲爱的约翰,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
谢谢您的邮件。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
很高兴再次收到您的来信。
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
对不起,这么久没有给你写信。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
我给您写信是为了告诉您...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
你对...有什么计划吗?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
非常感谢发送/邀请/附上...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
很高兴宣布...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
听到...我非常高兴
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
很遗憾地告诉你们...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
听到...很遗憾
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
请在...上加我,我的用户名是...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
...致上他/她的祝福。
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
代我向...问好。
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
我期待着尽快能收到您的回复。
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
尽快回复。
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
当...,请回复我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
如果你有更多消息,请发送给我。
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
保重。
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
我爱你。
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
致以最衷心的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
最衷心的问候,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
一切顺利,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
致以我的祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
衷心祝福,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny