Zwroty | angielski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Cher Albert,
Dear John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Cher Oncle Maurice,
Dear Uncle Jerome,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Salut André,
Hello John,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Coucou Sébastien,
Hey John,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Louis,
John,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
My Dearest,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Mon cher Thomas,
Dearest John,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Merci pour votre courriel.
Thank you for your E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
It was good to hear from you again.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite / send…
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Please add me on...messenger. My username is…
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...envoie ses salutations.
…sends his/her love.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Dis bonjour à...de ma part.
Say hello to…for me.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
I look forward to hearing from you soon.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi vite.
Write back soon.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Écris-moi quand...
Do write back when…
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Prends soin de toi.
Take care.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Je t'aime.
I love you.
Używane, gdy piszemy do partnera
Tous mes vœux,
Best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Amitiés,
With best wishes,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Amicalement,
Kindest regards,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bien à vous/toi,
All the best,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Tendrement,
All my love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Bises,
Lots of love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Bisous,
Much love,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny