Zwroty | węgierski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Kedves John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kedves Anya / Apa!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Szia John!
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Szia John!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
John!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Drága John!
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Köszönöm az e-mailedet.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt újra hallani felőled.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már programod...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... üdvözletét küldi.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Add át üdvözletemet ....
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom válaszodat.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Írj vissza hamar.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Írj, ha ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, amint többet tudsz.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Vigyázz magadra.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Szeretlek.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Sok puszi, / Szeretettel,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny