Zwroty | rosyjski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Дорогой Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Дорогая мама/папа
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Дорогой дядя Петя,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Привет, Иван,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Здорово, Иван,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Иван,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Любимый (ая),
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Дорогой мой...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Милый Иван,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Спасибо за E-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Извини, что так долго не писал(а)
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Мы так давно не общались
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
С удовольствием сообщаю, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Я был рад услышать, что...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Я так сожалею о...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...тоже шлет приветы.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Передай ... привет от меня.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Надеюсь на скорый ответ.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Ответь как можно скорее
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Напиши, если/когда...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Береги себя.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Я тебя люблю.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
С наилучшими пожеланиями,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
С уважением..
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Всего наилучшего,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
С любовью,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Я вас люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Люблю,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny