Zwroty | portugalski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Querido Vítor,
Querida Maria,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Querida Mãe,
Querido Pai,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Querido tio Roberto,
Querida tia Tereza,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Olá Vítor,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Oi Vítor,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Vítor,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Meu querido,
Minha querida,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Meu amado,
Minha amada,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Amado Vítor,
Amada Maria,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Obrigado por seu e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Foi bom ter notícias suas novamente.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Lamento muito não ter escrito por tanto tempo.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Faz tempo que nós tivemos qualquer contato.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Escrevo-lhe para dizer que ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Você já fez planos para ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Muito obrigado por enviar / convidar / incluir...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Sou muito grato a você por me avisar / me oferecer / escrever para mim ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Foi muito gentil da sua parte me escrever / convidar / enviar...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Estou muito satisfeito em anunciar que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Fiquei satisfeito ao saber que ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Lamento informá-lo que ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Fiquei tão triste ao saber que ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Eu ficaria feliz se você visitasse meu novo website...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Por favor me adicione no... .Meu nome de usuário é...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Mande lembranças a ... e lhe diga que sinto saudades.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...manda lembranças.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Diga olá para ... por mim.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Espero ter notícias suas em breve.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Escreva novamente em breve.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Escreva de volta quando...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Mande-me notícias quando você souber de algo mais.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Cuide-se.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Eu te amo.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Abraços,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Com carinho,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Tudo de bom,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Com todo meu amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Com muito amor,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny