Zwroty | niderlandzki - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Beste Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Hallo Jan
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Hoi Jan
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Jan
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Lieve ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Liefste ...
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Lieve Jan
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Het ga je goed.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Groeten,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Liefs,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny