Zwroty | francuski - Korespondencja osobista | E-mail

E-mail - Wstęp

Estimata John,
Cher Albert,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Estimata Panjo/Paĉjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Maurice,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Saluton John,
Salut André,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Saluton John,
Coucou Sébastien,
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
John,
Louis,
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mia kara,
Mon cher et tendre / Ma chère et tendre
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Estimata John,
Mon cher Thomas,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dankon pro via retpoŝto.
Merci pour votre courriel.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas

E-mail - Rozwinięcie

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzeniu/zaoferowaniu/napisaniu nam o czymś
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Używane, gdy przekazujemy jakąś wiadomość
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ce serait sympa si tu pouvais faire un tour sur mon nouveau site internet :
Używane, gdy chcemy, by znajomy zobaczył naszą nową stronę
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Merci de m'ajouter sur..., s'il te plaît. Mon pseudo, c'est...
Używane, gdy chcemy, by znajomy dodał cię do listy swoich znajomych na danym komunikatorze, byście mogli się częściej kontaktować

E-mail - Zakończenie

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à...de ma part.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une lettre de ta part...
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Atentu.
Prends soin de toi.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Mi amas vin.
Je t'aime.
Używane, gdy piszemy do partnera
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Ĉion bonan,
Amitiés,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Amicalement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Multe da amo,
Bises,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Multa amo,
Bisous,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny